Kvalita

Vysoké nároky na kvalituVysoké nároky na kvalitu

Většina zákazníků v dnešní době požaduje tu nejvyšší kvalitu dodávaného zboží. Zvláště v oblasti Automotive musí flockované díly splňovat vysoké nároky renomovaných značek AUDI, VW, BMW, FORD aj. na kvalitu o odolnost. Nekvalitní nebo nevhodný flock může značně prodražit celý výrobní proces, který v konečném důsledku zvýší procento odpadu, navýší zmetkovitost a může znamenat i ztrátu kontraktu.

Jedna kontrola nestačíJedna kontrola nestačí

V praxi většinou velkoobchod spoléhá na kontrolní systémy výrobců. Naše letité zkušenosti ale ukázaly nedostatky tohoto modelu. Zpravidla jsou kontrolovány nahodile jen některé šarže. Navíc zvláště u flocku a aditiv, dochází v čase k fyzikálním změnám nehledě k faktu, že občas výrobce vyexpeduje materiál s hraničními hodnotami nebo jeho kontrolní systém zcela selže. Proto jsme zavedli vlastní kontrolní mechanizmy.

Quality Management SystémQuality Management Systém

V roce 2003 naše společnost implementovala systém QM (Quality Management Systém) v souladu se standardy ISO 9001. V následujících dvou letech byla nastavena metodika pro vlastní laboratoř, kde jsou kontrolovány veškeré fyzikální vlastnosti flocku jak na vstupu, tak i na výstupu procesu. Naměřené hodnoty jsou porovnávány s výstupními parametry výrobce. Celý proces nazýváme ML-CS (Multilevel Control System).

Pro zákazníka jen ta nejvyšší kvalitaPro zákazníka jen ta nejvyšší kvalita

Zavedení vlastních kontrolních systémů znamenalo pokles počtu evidovaných neshod z průměrné úrovně 3 % trvale pod hranicí 0,5 % (k celkovému počtu obchodních případů). Vadné zboží náš kontrolní systém zadrží ještě před nasazením do flockovacího procesu a k našim zákazníkům se prakticky nedostane. Tím ale naše práce nekončí. Každý defekt komunikujeme s výrobou, hledáme společně příčiny a důsledně trváme na nápravných opatřeních.

Doprava a skladování pod kontrolouDoprava a skladování pod kontrolou

Většinu přepravy zajišťujeme vlastní nebo stálou smluvní spedicí. Zboží z výroby jde přímo do našich skladů a odtud potom přímo k zákazníkovi. Vše bez prostojů, překládek a čekání. Každého konkrétního zákazníka zásobuje obvykle stejný řidič stejným vozem. Toto má svůj význam zvláště v zimních měsících, jelikož jak flock tak aditiva může déletrvající působení mrazu nevratně poškodit. V našich skladech udržujeme trvale optimální teplotu a vlhkost.

A něco navíc…A něco navíc…

Každý náš zákazník má svoje potřeby a priority, proto ke každému kontraktu přistupujeme individuelně. Dokážeme připravit flock či lepidla vhodná pro Vaši technologii a podmínky ve kterých pracujete. Například zákazník ve Vladivostoku potřebuje jinou hodnotu vlhkosti flocku než zákazník v Lisabonu. Zákazník pracující s pneumatickým flockovacím systémem bude preferovat jinou preparaci než zákazník flockující v kabinovém zařízení…